Jak Ci idzie nauka języka angielskiego? Oceń nabyte umiejętności w zakresie: samodzielna wypowiedź, komunikacja, słuchanie, czytanie i pisanie, aby określić swój poziom od A1 do C2. 

Poziom A1

Samodzielna wypowiedź

posługuję się podstawowymi słowami i wyrażeniami dotyczącymi otoczenia

Komunikacja

uczestniczę w krótkich rozmowach, pod warunkiem że rozmówca mówi wolno, formułuję proste pytania 

Słuchanie

rozumiem słowa i wyrażenie w bardzo prostym przekazie

Czytanie

rozpoznaję i rozumiem podstawowe słowa i wyrażenia

Pisanie

piszę pojedyncze, proste zdania i wyrażenia, potrafię wypełnić nieskomplikowany formularz


Poziom A2

Samodzielna wypowiedź

używam nieskomplikowanego słownictwa i wyrażeń do opisywania siebie i osób ze swojego otoczenia

Komunikacja

biorę udział w rozmowie na znane tematy, radzę sobie w prostych sytuacjach towarzyskich

Słuchanie

rozumiem ogólny sens, pod warunkiem że przekaz dotyczy znanych mi tematów

Czytanie

potrafię zrozumieć ogólny sens krótkiego tekstu, np. listu, karty dań, ogłoszenia

Pisanie

potrafię napisać krótki list, e-mail lub notatkę

Poziom B1

Samodzielna wypowiedź

potrafię opisać doświadczenia, relacjonować zdarzenia, przedstawiam i uzasadniam swoje poglądy

Komunikacja

potrafię sobie poradzić w większości sytuacji, na które mogę trafić, np. w trakcie wakacji za granicą, bez większych problemów uczestniczę w dłuższych rozmowach

Słuchanie

potrafię zrozumieć sens wypowiedzi, rozumiem szczegółowe informacje, gdy są sformułowane w nieskomplikowany sposób

Czytanie

rozumiem ogólny sens dłuższego tekstu, potrafię wyszukać w nim konkretne informacje

Pisanie

potrafię napisać dłuższy tekst na znane mi tematy, potrafię opisać swoją opinię, np. na temat książki lub filmu

Poziom B2

Samodzielna wypowiedź

bez problemu formułuję wypowiedzi na interesujące mnie tematy, potrafię przekazać swoje opinie 

Komunikacja

potrafię bez problemów przekazać różne informacje, zarówno w sytuacjach towarzyskich, jak i zawodowych

Słuchanie

rozumiem dłuższe wypowiedzi, jeśli temat jest mi znany, rozumiem większość informacji zawartych w filmach i wiadomościach w standardowej odmianie języka

Czytanie

czytam ze zrozumieniem dłuższe teksty użytkowe i informacyjne, potrafię zrozumieć znaczenie nieznanych mi słów z kontekstu

Pisanie

potrafię przekazać moją opinię, odpowiednio ją argumentując, potrafię szczegółowo opisać moje przeżycia

Poziom C1

Samodzielna wypowiedź

potrafię przekazać treści związane z trudniejszymi zagadnieniami, moja wypowiedź jest spójna i uporządkowana

Komunikacja

porozumiewam się płynnie bez znaczenia na temat rozmowy, biorę udział w wymianie poglądów

Słuchanie

bez większych problemów rozumiem filmy, wiadomości, wykłady oraz wypowiedzi

Czytanie

czytam ze zrozumieniem zróżnicowane teksty, dostrzegam różnice w ich stylu, potrafię zrozumieć złożony tekst, nawet jeśli nie jest związany ze znaną m tematyką

Pisanie

pisząc tekst, potrafię dobrać do niego odpowiedni styl, buduję złożone zdania, potrafię szczegółowo uzasadnić moje zdanie, np. w rozprawce

Poziom C2

Samodzielna wypowiedź

potrafię sformułować rozbudowaną wypowiedź, używając odpowiedniego stylu i zaawansowanego słownictwa tematycznego oraz struktur gramatycznych

Komunikacja

bez problemu uczestniczę w dyskusjach na każdy temat, używam zróżnicowanego słownictwa, które potrafię dopasować do danej sytuacji

Słuchanie

nie ma problemów w rozumieniu jakiegokolwiek przekazu, także jeśli zawiera on wyrażenia slangowe lub jest w innej odmianie języka niż ta, do której jestem przyzwyczajony

Czytanie

rozumiem przekaz oraz szczegółowe informacje zawarte w tekście napisanym także językiem specjalistycznym, czytanie literatury anglojęzycznej nie sprawia mi problemów

Pisanie

potrafię napisać tekst na dowolny temat, potrafię napisać streszczenie skomplikowanego tekstu lub dzieła literackiego, osoba czytająca nie ma problemu ze zrozumieniem mojego przekazu

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć