Polityka Prywatności sklepu internetowego (www.jezykiobce.pl, kapitannauka.pl, samosedno.com.pl)


Część I. Zakres obowiązywania Polityki Prywatności

1. Niniejszy dokument obowiązujący od dnia 25.05.2018 r. określa zasady Polityki Prywatności w sklepie internetowym www.jezykiobce.pl, www.kapitannauka.pl, www.samosedno.com.pl (dalej jako "Sklep"). Administratorem danych osobowych jest Edgard Mariusz Jachimczuk („Administrator”), ul. Belgijska 11, 02-512 Warszawa, NIP 521-110-60-34, REGON: 011868276.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w poniższych celach:

- realizacji zamówień w Slepie, w tym m.in. informowania o statusie zamówienia albo uzyskania Twojej opinii na temat satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia oraz w celu rozpatrywania Twoich reklamacji (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu),
- wysyłki drogą elektroniczną informacji o zniżkach i aktualnych promocjach (podanie danych jest dobrowolne, jak również opcjonalne),
- wysyłki drogą elektroniczną informacji o zniżkach i aktualnych promocjach prowadzonych przez Partnerów Sklepu (podanie danych jest dobrowolne, jak również opcjonalne). 

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom współpracującym ze Sklepem na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tych celach należy skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby. 
- adres e-mail mojedane@jezykiobce.pl dla klientów sklepu www.jezykiobce.pl 
- adres e-mail mojedane@kapitannauka.pl dla klientów sklepu www.kapitannauka.pl 
- adres e-mail mojedane@samosedno.com.pl dla klientów sklepu www.samosedno.com.pl 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Osoby zarejestrowane jako użytkownicy Sklepu mają możliwość poprawiania swoich danych osobowych i zarządzania zgodami w panelu zarządzania prywatnością.

języki obce - zarządzanie prywatnością

2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.jezykiobce.pl, www.kapitannauka.pl, www.samosedno.com.pl (dalej jako "Sklep").

3. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz Regulaminu.

4. Adresatem możliwości korzystania z towarów dostępnych w Sklepie nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator nie gromadzi danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia, ale nie bierze odpowiedzialności za podanie fałszywych danych.

Część II. Przetwarzanie danych osobowych, ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy działania na Twoich danych osobowych, jakie wykonujemy:

 1. 1. Dane konta i dane profilowe: od Użytkownika tworzącego konto w Sklepie wymagane są podstawowe informacje kontaktowe. Dane te obejmują e-mail (Twój login), hasło do serwisu, imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy. W przypadku rozliczeń na fakturę wymagane są również dane dotyczące firmy, na którą będzie wystawiana faktura VAT czyli nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, osoba kontaktowa. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli zawrzeć umowy sprzedaży. W przypadku logowania się do Sklepu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi Sklep nie posiada żadnej kontroli, np. Facebook, dane w postaci id Twojego konta w takim serwisie, imię, nazwisko, adres e-mail pozyskiwane są przez Sklep tylko na potrzeby logowania.

 2. 2. Obsługa Użytkownika: Sklep może gromadzić i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem, ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Sklep będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

 3. 3. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Sklepu lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Sklep jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub usług podmiotów zewnętrznych.

 4. 4. Konkursy i akcje promocyjne: Od czasu do czasu w Sklepie organizowane są konkursy i akcje promocyjne. Dane osobowe Użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie czy akcjach promocyjnych są przetwarzane przez Sklep zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z konkursem czy akcją promocyjną.

 5. 5. Logi serwera: Podczas korzystania ze Sklepu, każdorazowo po przesłaniu żądania do serwera Usługodawcy, zapisywane są: data i godzina przesłania żądania, adres IP komputera wykonującego żądanie, adres URL odwiedzanej strony wraz z dołączonymi parametrami, treść i status żądania, ilość danych przesłanych w odpowiedzi, nagłówki HTTP przesyłane przez urządzenie użytkownika (określające m.in. rodzaj i wersję przeglądarki, ustawiony język, stronę przekierowania).

 6. 6. Historia korzystania ze strony WWW Sklepu: Na serwerach Usługodawcy przechowywane są dane przesyłane przez użytkowników takie jak historia korzystania ze strony WWW Sklepu, informacje na temat historii dokonywanych zakupów i rozliczeń, adresy IP i informacje na temat urządzeń, za pomocą których użytkownicy korzystają ze Sklepu.

 7. 7. Google Analytics: Na stronie Sklepu wykorzystywane są statystyki Google Analytics, obsługiwane przez firmę Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Gromadzone informacje to informacje podawane przez użytkownika, informacje uzyskiwane podczas korzystania z usług Google, informacje w dziennikach, informacje o lokalizacji, unikalne numery aplikacji, pamięć lokalna, pliki cookies. Dokładny opis przetwarzanych danych znajdą Państwo tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl Dane zbierane za pośrednictwem Google umożliwiają do generowania statystyk na temat aktywności użytkowników w Sklepie. Korzystając ze Sklepu, zgadzasz się na zbieranie i przetwarzanie przez Google powyższych danych w wyżej wymienionym celu zgodnie z polityką prywatności Google.

 8. 8. Facebook: Integralną częścią sklepu jest Facebook Pixel - narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Dane z piksela mogą być wykorzystane w do: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam, używania innych narzędzi reklamowych Facebook. Korzystając ze Sklepu, zgadzasz się na zbieranie i przetwarzanie powyższych danych w wymienionych wyżej celach zgodnie z polityką prywatności Facebook oraz przekazywanie ich firmie, której siedziba mieści się poza Unią Europejską. 

  9. Profilowanie: Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Stosowane narzędzie analityczne pomaga nam mierzyć skuteczność prezentowanych reklam.

  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
  Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je:

  1. Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:
  - dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową;
  - realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  - zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom;
  - statystycznych i archiwizacyjnych.

  2. Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.

  3. Działania okołosprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji.

  4. Działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych


  Część III. Polityka plików „cookies”

Sklep gromadzi dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie. Poniżej udostępniamy szczegółowy opis, w jaki sposób Sklep  wykorzystuje tego typu technologie.

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

Czym są pliki „cookies”?
Dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Stosujemy je w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Pliki "cookies" pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie ciasteczek na swoim urządzeniu, może zmodyfikować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Całkowite zablokowanie ciasteczek uniemożliwi jednak zalogowanie się w Sklepie.

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

Sklep przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

1. zawarcia i wykonywania umowy między Sklepem a Użytkownikiem, w tym prowadzenie konta w serwisie i obsługa płatności;
2. 
zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika
3. 
kontaktowanie się z Użytkownikami, w celach związanych z obsługą Użytkownika, ze świadczeniem usług, działaniami marketingowymi, na które Użytkownik wyraził zgodę, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail, telefon, push;
4. 
zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną w tym egzekwowanie przestrzegania regulaminu,
5. 
obsługa reklamacji;
6. 
prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów oferowanych w Sklepie lub usług bądź towarów osób trzecich;
7. 
obsługa zgłoszeń Użytkowników przekazywanych działowi obsługi użytkownika poprzez formularz kontaktowy, e-mail, udostępniony na stronie Sklepu;
8. 
wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
9. o
rganizacja konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;
10. 
zapewnienie obsługi usług płatniczych i zabezpieczenie płatności w serwisie;
11. 
statystycznych;
12. 
archiwizacyjnych;

Sklep jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Część V. Udostępnianie danych

1. Sklep współpracuje z podmiotami trzecimi (np. podmiotami płatniczymi, podmiotami wspierającymi usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, usługi audytowe i konsultingowe, promocje marketingowe, wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Sklepu), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;

2. 
Jeżeli wyrazisz na to zgodę Sklep będzie przekazywać Twoje dane osobowe firmom współpracującym celem przesyłania Ci promocji, materiałów wspierających i optymalizujących naukę języków obcych;

3. 
Rejestrując się w Sklepie wyrażasz zgodę, aby:
a) do Twoich danych osobowych będą mieli dostęp pracownicy oraz podwykonawcy Sklepu do tego upoważnieni wyłącznie na potrzeby zapewnienia sprawnej obsługi Sklepu;

4. Sklep może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Sklep lub wymienione podmioty.


Część VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika

Prawo dostępu
Masz prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych, które przetwarzamy. W każdej chwili możesz poprosić o kopię danych. W tych celach należy skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby.
- adres e-mail mojedane@jezykiobce.pl dla klientów sklepu www.jezykiobce.pl 
- adres e-mail mojedane@kapitannauka.pl dla klientów sklepu www.kapitannauka.pl 
- adres e-mail mojedane@samosedno.com.pl dla klientów sklepu www.samosedno.com.pl 
Jeśli do nas napiszesz, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, prześlemy Ci kopię Twoich danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.
Osoby zarejestrowane jako użytkownicy Sklepu mają możliwość poprawiania swoich danych osobowych i zarządzania zgodami w panelu zarządzania prywatnością.

Prawo do usunięcia danych
Prawo do usunięcia danych, zwane też prawem do “bycia zapomnianym”, obowiązuje od 1997 roku i obecnie je stosujemy. Masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych. Zrobimy to gdy będzie innej podstawy prawnej, np. wynikającej z prawa finansowego, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych. Jeżeli będziemy zobowiązani przetwarzać Twoje dane to poinformujemy Cię o tym.
Osoby zarejestrowane jako użytkownicy Sklepu mają możliwość skasowania konta w panelu zarządzania prywatnością. Po skasowaniu konta dane osobowe związane z zamówieniem będą wykorzystywane w celach przewidzianych prawem, tj. finansowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania
Na Twoją prośbę ograniczymy przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania. Przestaniemy wtedy np. udostępniać Twoje dane oraz wykonywać inne czynności składające się na przetwarzanie danych.
Osoby zarejestrowane jako użytkownicy Sklepu mają możliwość zarządzania zgodami, korzystając z panelu zarządzania prywatnością.

Prawo do przenoszenia danych
Na Twoją prośbę w ciągu miesiąca otrzymasz od nas plik z danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie .csv. Możesz też wskazać podmiot, któremu mamy przesłać Twoje dane. Zanim zdecydujesz się je przekazać, upewnij się, kto je dostanie, ponieważ musimy zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych. W tych celach należy skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby.
- adres e-mail mojedane@jezykiobce.pl dla klientów sklepu www.jezykiobce.pl 
- adres e-mail mojedane@kapitannauka.pl dla klientów sklepu www.kapitannauka.pl 
- adres e-mail mojedane@samosedno.com.pl dla klientów sklepu www.samosedno.com.pl 
Jeśli do nas napiszesz, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, prześlemy Ci kopię Twoich danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.
Osoby zarejestrowane jako użytkownicy Sklepu mają możliwość eksportowania swoich danych osobowych do pliku csv, korzystając z panelu zarządzania prywatnością.

Jak cofnąć zgodę na otrzymywania wiadomości marketingowych? Zaloguj się na swoje konto, wejdź w zakładkę “zarządzanie prywatnością” i odznacz własnoręcznie odpowiednią zgodę. Możesz to zrobić także pisząc na adres sklep@edgard.com.pl Jeśli do nas napiszesz, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, wyłączymy wskazane zgody.
Osoby zarejestrowane jako użytkownicy Sklepu mają możliwość zarządzania zgodami, korzystając z panelu zarządzania prywatnością.


Część VII. Bezpieczeństwo

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Wszystkie zbierane przez Sklep dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Pracownicy Usługodawcy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych odbywają przeszkolenie zgodnie z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa i podpisują oświadczenia dotyczące zachowania w tajemnicy danych osobowych. Partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Sklep wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Jeśli chodzi o transakcje płatnicze to dane są przetwarzane jedynie na serwerach upoważnionych firm obsługujących płatności. Podmioty obsługujące płatności stosują zabezpieczenia zgodne z wymogami prawa i regulacjami organizacji wystawiających karty płatnicze. Otrzymujemy od tych podmiotów tylko informacje odnośnie statusu poszczególnych transakcji płatniczych.


Część VIII. Zmiana postanowień

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie https://www.jezykiobce.pl/content/24-polityka-prywatnosci z nową datą.