Czasowniki modalne w języku angielskim

Czasowniki modalne w języku angielskim to can/could, may/might, must (mustn’t), will/would, should oraz ought to. Związane są z wyrażaniem możliwości, umiejętności, życzeń, próśb, zakazów lub nakazów. Poniżej przedstawiamy pełną listę czasowników modalnych, zasady stosowania oraz przykładowe zdania.

Co to są angielskie czasowniki modalne?

Czasowniki modalne (ang. modal verbs) występujące w języku angielskim to: 
can    shall    may    will     must    could     should    might     would     ought to

Wyróżnia się też konstrukcje modalne takie jak: 
have to    need to    be able to    had better
Mają one zbliżone znaczenie do czasowników modalnych, gramatycznie jednak nimi nie są.

Formy przeczące czasowników modalnych to odpowiednio:
can’t / cannot    shan’t    may not    won’t    mustn’t
couldn’t    shouldn’t     might not     wouldn’t     oughtn’t to

Występuje też forma needn’t w znaczeniu don’t have to.

Jaką formę mają czasowniki modalne?

Czasowniki modalne łączą się z czasownikiem w formie bezokolicznika

Po czasownikach modalnych występuje czasownik w formie bezokolicznika bez słówka to (tzw. bare infinitive). Wyjątkiem jest ought to:

You can swim. – Umiesz pływać.
The kids must be quiet. – Dzieci muszą być cicho.
You may open the window. – Możesz otworzyć okno.
Dave ought to be more polite. – Dave powinien być bardziej uprzejmy.

Czasowniki modalne mają jedną forma dla wszystkich osób

Czasowniki modalne dla wszystkich osób mają tylko jedną, taką samą formę, nie wymagają żadnych końcówek:

You can dance well. – Potrafisz dobrze tańczyć.
He can dance well. – On potrafi dobrze tańczyć.
They can dance well. – Oni potrafią dobrze tańczyć.

Czasowniki modalne nie wymagają użycia czasowników posiłkowych

Czasowniki modalne nie wymagają użycia żadnych czasowników posiłkowych. W przeczeniach dodajemy do nich słówko not, a w pytaniach stosujemy inwersję.

You shouldn’t (should not) go there. – Nie powinnaś tam iść.
Tom couldn’t (could not) hear you. – Tom cię nie słyszał.
May I offer you a cup of tea? – Czy mogę zaproponować ci filiżankę herbaty?
Should I go to the doctor? – Czy powinnam iść do lekarza?

Czasowniki modalne w formie continuous z końcówką -ing

Czasowniki modalne mogą występować w formie continuous, czyli be + czasownik z -ing:

I should be going now. – Powinnam już iść.
He must be swimming now. – Musi teraz pływać. (Na pewno teraz pływa.)
She may be sleeping. – Ona może teraz spać. (Prawdopodobnie teraz śpi.)

Wielka gramatyka języka angielskiego oraz Wielki zbiór ćwiczeń z języka angielskiego 

Kiedy stosujemy czasowniki modalne?

Czasowniki modalne mają wiele różnych znaczeń. Większość z nich została zebrana poniżej.

ZDOLNOŚĆ / MOŻLIWOŚĆ

can, could (przeszłość), be able to

I can drive a car.
He could swim when he was 5.
She was able to cook.

SUGESTIE / OFERTY

shall, can / could

Shall we have a pizza tonight?
Can I help you?

PROŚBA

can/could, may/might, will/would

Could you open the window, please?
May I leave earlier today?
Will you put away the groceries?

KONIECZNOŚĆ

must, have to/had to, need to, ought to

You must do it today.
I didn’t have to go to work.
I need to make a copy of your ID.
He ought to stop smoking.

ZAKAZ

can’t  mustn’t (silniejsze)

You can’t leave your car here.
You mustn’t touch the socket!

KRYTYKA

could, should, ought to

She could have helped us. (przeszłość)
They should give us more support.
They really ought to use less plastic in their products.

PORADY

should, had better

You should listen to your parents.
You’d better have that car checked as soon as possible.

PRZYPUSZCZENIA / DEDUKCJA

must, can’t

They are holding hands, so she must be her mother.
She’s too old. She can’t be her mother.

PRAWDOPODOBIEŃSTWO

may / might / could

It may/might/could rain tonight.

POZWOLENIA

can/can’t, could/couldn’t, may/might

You can smoke in here if you want.
Could I open the window?
You may leave earlier today.

PRZYPUSZCZENIA / DEDUKCJA

must, can’t

They are holding hands, so she must be her mother.
She’s too old. She can’t be her mother.

Jakie są formy czasu przeszłego czasowników modalnych?

Czasowniki modalne mogą być używane w odniesieniu do przeszłości. Wtedy czasownik stojący po czasowniku modalnym występuje w formie Perfect Infinitive (have + 3. forma czasownika).

czasownik modalny + have + 3. forma czasownika

SHOULD + have + 3. forma czasownika

ktoś coś powinien był zrobić

It's raining cats and dogs. I should have taken an umbrella!
Jane had an accident?! You should have told me!

MAY / MIGHT + have + 3. forma czasownika

przypuszczenia / prawdopodobieństwo

– Why isn’t Jane here?
– She might/may have got lost.

CAN'T + have + 3. forma czasownika

coś nie mogło mieć miejsca, coś jest niezgodne z faktami 

You can't have seen Jim. He is on holiday!
Jane can't have taken your book because she wasn't at school that day!

MUST + have + 3. forma czasownika

uważamy, że coś na pewno się wydarzyło, miało miejsce 

– Where's Jane? She was supposed to be here by 4 pm!
– She must have forgotten about our meeting.
– I don't have my wallet!
– You must have left it on the bus!

NEEDN'T + have + 3. forma czasownika

coś niepotrzebnie zostało zrobione 

Our fridge is full. You needn't have bought so much food!Artykuł zawiera fragmenty książek: Wielka gramatyka języka angielskiego 2. edycja oraz Angielski. Tablice gramatyczne.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć