Szukaj na blogu

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym - informacje o egzaminie

Każdy absolwent liceum ogólnokształcącego, technikum czy szkoły branżowej II stopnia jest zobowiązany podejść do matury z języka obcego nowożytnego. Najczęściej wybieranym językiem jest oczywiście język angielski. Wybiera go aż ponad 97% wszystkich maturzystów. Na maturze można podejść do poziomu podstawowego lub rozszerzonego.

Poziom podstawowy a poziom rozszerzony – różnice

W małym uproszczeniu, poziom podstawowy to poziom odpowiadający mniej więcej B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, natomiast matura rozszerzona to poziom B2.

  1.  Matura podstawowa z angielskiego – informacje o formule egzaminu

  2.  Ile czasu trwa egzamin maturalny z języka angielskiego?

  3.  Z jakich części składa się egzamin pisemny z języka angielskiego?

  4.  Ile punktów można uzyskać z poszczególnych części z matury pisemnej z języka obcego na poziomie podstawowym?

  5.  Z jakich części składa się egzamin ustny z języka obcego?

  6.  Ile punktów można uzyskać z poszczególnych części z matury ustnej z języka obcego?

  7.  Jak się przygotować do poszczególnych części matury z języka angielskiego?

Matura podstawowa z angielskiego – informacje o formule egzaminu

Egzamin z języka angielskiego w formule obowiązującej w tym roku (tzw. Formuła 2023) ma dwie części – pisemną i ustną. Część pisemną można zdawać na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Obowiązkowa dla wszystkich jest także część ustna egzaminu. Zarówno w części pisemnej jak i ustnej, próg zdania egzaminu to 30%.

Ile czasu trwa egzamin maturalny z języka obcego?

Część pisemna matury z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym trwa 120 minut, natomiast część na poziomie rozszerzonym – 150 minut. Egzamin ustny z języka obcego zajmie ok. 15 minut.

Z jakich części składa się egzamin pisemny z języka angielskiego?

1) rozumienie ze słuchu – dwukrotnie usłyszysz nagrane teksty wraz z załączonymi do nich instrukcjami. Ta część zawiera zarówno zadania otwarte (np. zdania / tekst z lukami, odpowiedzi na pytania), jak i zamknięte (np. wybór wielokrotny, dobieranie).

2) rozumienie tekstów pisanych – przeczytasz samodzielnie oryginalne lub adaptowane teksty w języku angielskim i rozwiążesz zadania zamknięte (np. wybór wielokrotny, dobieranie) oraz otwarte (np. zdania / tekst z lukami).

3) znajomość środków językowych – rozwiążesz cztery zadania oparte na zdaniach lub krótkich tekstach. Będą to zadania zarówno otwarte, jak i zamknięte, np. wybór wielokrotny, zadanie z lukami, transformacje, słowotwórstwo, tłumaczenie czy też set leksykalny.

4) wypowiedź pisemna – stworzysz tekst użytkowy (np. list prywatny, e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym), w którym należy zawrzeć cztery elementy wymienione w poleceniu (np. opis, relacjonowanie, uzasadnianie opinii, przedstawianie zalet i wad). 

Na poziomie podstawowym nie masz możliwości wyboru tekstu - arkuszu egzaminacyjnym znajdziesz tylko jeden temat. Twój tekst powinien mieć długość 100–150 wyrazów.

Ile punktów można uzyskać z poszczególnych części z matury pisemnej z języka obcego na poziomie podstawowym?

1) rozumienie ze słuchu – maksymalnie możesz uzyskać tu 15 punktów. To 25% wszystkich punktów z części pisemnej.

2) rozumienie tekstów pisanych – maksymalna liczba punktów do zdobycia to 20, co daje 33% wszystkich punktów z części pisemnej.

3) znajomość środków językowych – maksymalny wynik to 13 punktów, czyli 22% wyniku ogólnego.

4) wypowiedź pisemna – 12 punktów, co daje 20% wszystkich punktów z części pisemnej.

Z jakich części składa się egzamin ustny z języka obcego?

Rozmowa wstępna – egzaminator zada ci kilka pytań dotyczących ciebie i twoich opinii, by dać ci szansę na „przestawienie się” na język angielski, bez obaw, że każde twoje słowo będzie oceniane. Ta językowa rozgrzewka potrwa ok. 2 min.

Właściwa część egzaminu:

1) rozmowa z odgrywaniem roli – najpierw przez ok. 30 sekund będziesz zapoznawać się z poleceniem i przygotujesz swoją wypowiedź. W trakcie rozmowy, wraz z egzaminatorem wcielicie się w role opisane w poleceniu, a twoim zadaniem będzie poruszenie w rozmowie wskazanych w poleceniu tematów / elementów oraz odpowiednie reagowanie na wypowiedzi egzaminującego.

2) opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania – wylosujesz ilustrację, którą trzeba będzie opisać oraz odpowiedzieć na trzy pytania egzaminującego związane z tematyką wylosowanej ilustracji. Tylko egzaminator ma wgląd w pytania na temat materiału ilustracyjnego.

3) wypowiedź na podstawie materiału i odpowiedzi na dwa pytania 

Ile punktów można uzyskać z poszczególnych części z matury ustnej z angielskiego?

Rozgrzewka:

rozmowa wstępna – nie jest punktowana

Część punktowana:

1) rozmowa z odgrywaniem roli – maksymalnie 6 punktów

2) opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania – maksymalnie 6 punktów

3) wypowiedź na podstawie materiału i odpowiedzi na dwa pytania – maksymalnie 6 punktów

Jak się przygotować do poszczególnych części matury z języka angielskiego? 

Poza powtórką lub nauką najważniejszych zagadnień gramatycznych czy też tematów leksykalnych, pamiętaj, by przyzwyczaić się do samej formy egzaminu. Nie daj się zaskoczyć formą zadań na egzaminie. W ramach przygotowań do matury koniecznie zaznajom się z arkuszami maturalnymi w praktyce. W Arkusze maturalne. Język angielski. Poziom podstawowy znajdziesz aż osiem arkuszy zgodnych z wymogami CKE. Wykonaj wszystkie zadania w ramach czasowych, jakie obowiązują na prawdziwym egzaminie pisemnym. 

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz

Loading...