Szukaj na blogu

Egzamin Cambridge Advanced (CAE) - jak się przygotować do części ustnej?

Egzamin C1 Advanced w części Speaking sprawdzi Twoją zdolność skutecznego komunikowania się w sytuacjach rozmowy bezpośredniej z rozmówcą. Zobacz, jak się przygotować do egzaminu ustnego na poziomie C1 Advanced z języka angielskiego. Poznaj przydatne zwroty, które powinna znać każda osoba przystępująca do certyfikatu CAE.

Certificate of Advanced English/ C1 Advanced – informacje praktyczne o egzaminie

Certificate of Advanced English / C1 Advanced to jeden z najpopularniejszych egzaminów językowych na świecie. Sprawdza on znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (poziom C1 według standardów Rady Europy). Egzamin składa się z czterech części (tzw. Papers):

1. Reading and Use of English (Rozumienie tekstu czytanego oraz stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych) – 1 godz. 30 min.

2. Writing (Wypowiedź pisemna) – 1 godz. 30 min.

3. Listening (Słuchanie) – ok. 40 min.

4. Speaking (Mówienie) – ok. 15 min.

Egzamin dostępny jest w dwóch wersjach – papierowej oraz elektronicznej. Na egzaminie można uzyskać maksymalnie 200 punktów. Obecnie kandydaci podchodzący do egzaminu CAE / C1 Advanced mogą otrzymać trzy różne certyfikaty. Są to:

1. certyfikat C1, ale z adnotacją mówiącą, że kandydaci wykazali się umiejętnościami wymaganymi na poziomie C2 (odpowiadającym CPE / C2 Proficiency) – o ile uzyskają ocenę A – 80–100 punktów

2. certyfikat C1 – o ile uzyskają ocenę B – 75–79 punktów lub C – 60–74 punktów

3. certyfikat poświadczający znajomość języka na poziomie B2 (odpowiadającym FCE / B2 First) – o ile uzyskają 45–59 punktów

Część ustna egzaminu jest oceniana w Polsce przez doświadczonych i starannie przeszkolonych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są odsyłane do Cambridge i tam sprawdzane.

Więcej informacji na temat egzaminu CAE / C1 Advanced można uzyskać na stronach internetowych British Council oraz Cambridge Assessment English.

Jak się przygotować do części Speaking Advanced?

Część Speaking polega na rozmowie z egzaminatorem. Składa się z czterech części i trwa około 15 minut. Do tej części egzaminu przystępujemy w parach – wspólnie z drugim zdającym.

Speaking to część, do której nie sposób w pełni przygotować się samodzielnie – wskazane jest ćwiczenie interakcji w parach oraz trójkach. Należy umieć rozpocząć dyskusję oraz odpowiednio reagować na pytania oraz komentarze zarówno egzaminatora, jak i drugiego kandydata. Istotne jest również pamiętanie o tym, że zasadniczą częścią zadania, w którym wykorzystywane są zdjęcia, jest odpowiedź na pytanie zadane przez egzaminatora, a nie opisanie całości zdjęć.

Należy jak najpełniej rozwinąć odpowiedź – od kandydata na tym poziomie oczekuje się wypowiedzi dłuższej niż jedno proste zdanie. Jeżeli nie zrozumiemy pytania, należy poprosić o jego powtórzenie – w żaden sposób nie wpływa to na ocenę końcową. Niestety, egzaminator może w takim wypadku jedynie powtórzyć pytanie, jego sparafrazowanie nie wchodzi w grę.

PART 1

W tej części egzaminator przez około 2 minuty zadaje dość łatwe pytania ogólne, które pozwalają na przyzwyczajenie się do stresującej sytuacji oraz popisanie znajomością słownictwa oraz znanych struktur. Należy pamiętać, że odpowiedź: „I don’t know” nie jest odpowiedzią, która zrobi dobre wrażenie na egzaminatorze. Odpowiedź nie musi być stuprocentowo prawdziwa, dlatego należy się nauczyć koloryzować oraz improwizować.

PART 2

W tej części każdy z kandydatów otrzymuje trzy zdjęcia, po czym ma minutę na odniesienie się do nich i odpowiedź na zadane przez egzaminatora pytanie oraz pół minuty na wypowiedź dotyczącą zdjęć drugiego z kandydatów.

Ważne jest, aby nie skupiać się wyłącznie na opisywaniu zdjęć, czy też ich porównywaniu, ale przede wszystkim na odpowiedzi na pytania egzaminatora (widzimy je także u góry strony z ilustracjami).

Dobrze jest samodzielnie przećwiczyć mówienie na zadany temat przez minutę – znacznie lepsze wrażenie zrobimy, jeśli to egzaminator przerwie nam po wyczerpaniu się przeznaczonego na wypowiedź czasu, niż abyśmy skończyli wcześniej. Dobrze jest w tej części wykazać się umiejętnością spekulowania – należy używać struktur gramatycznych typu: „this could / must be..., they might / could be doing..., it could have happened ...” itp.

Po minutowym monologu pierwszego z kandydatów, drugi proszony jest o komentarz dotyczący zdjęć lub problemu przez nie ilustrowanego. Pytanie związane ze zdjęciami zadane przez egzaminatora jest widoczne u góry strony, którą dostaje kandydat, prośba o komentarz do wypowiedzi partnera ma wyłącznie formę pytania od egzaminatora.

PART 3

To zadanie składa się z dwóch części. W pierwszej zadaniem kandydatów jest dyskusja nad tematem zapisanym w centralnej części kartki, którą dostają od egzaminatora. Oprócz zasadniczego tematu na kartce znajdują się także podpunkty do dyskusji. Na tę część przeznaczone są 2 minuty. Po niej egzaminator zadaje kandydatom pytanie, które wymaga od nich uzgodnienia stanowiska lub podjęcia decyzji. Kandydaci mają na to 1 minutę.

W tej części trzeba pamiętać, że drugi kandydat jest naszym partnerem do rozmowy. Nie należy starać się zrobić wrażenia na egzaminatorze kosztem partnera – rezultatem będzie niższa ocena dla nas, nie partnera. Nie należy niepotrzebnie przerywać partnerowi ani ignorować tego, co mówi.

Dobrze jest podkreślić, z którą częścią wypowiedzi partnera zgadzamy się całkowicie, a z którą nie (należy jednak pamiętać, że nasze odmienne zdanie powinno być wyrażone w uprzejmy, nieagresywny sposób). Jeżeli naszym partnerem jest osoba wyraźnie słabsza i niemająca wiele do powiedzenia, należy zadawać jej pytania, tak aby podtrzymać konwersację. Jeżeli zgadzamy się z partnerem, dobrze jest powtórzyć to, co powiedział, ale innymi słowami, a najlepiej dodać coś od siebie.

PART 4

Egzaminator zadaje kilka pytań związanych z tematem poruszonym w części trzeciej. Ta część egzaminu trwa 5 minut. Egzaminatorzy nie oceniają zawartości merytorycznej wypowiedzi kandydatów – jeżeli nie mamy zdania na jakiś temat, lepiej wypowiedzieć stereotypową opinię (z którą niekoniecznie się zgadzamy) niż odpowiedzieć jedynie, że nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy.

Nie należy martwić się tym, że nasza odpowiedź na pojedyncze pytanie zadane przez egzaminatora w tej części jest raczej krótka, o ile wyczerpująco odpowiedzieliśmy na inne.

Oczywiście, rozbudowane wypowiedzi robią dużo lepsze wrażenie na egzaminatorach.

Egzamin C1 Advanced - jak się przygotować do części ustnej?
Angielski. Target CAE. C1 Advanced

Kryteria oceniania wypowiedzi ustnej na egzaminie Cambridge CAE:

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie wypowiedzi ustnej to:

struktury gramatyczne (grammatical resource)
słownictwo (lexical resource)
budowanie wypowiedzi (discourse management)
wymowa (pronunciation)
umiejętność interakcji (interactive communication).

Są to oceny wystawiane przez egzaminatora, który nie bierze udziału w rozmowie, a jedynie uważnie jej się przysłuchuje.

Egzaminator prowadzący egzamin wystawia ocenę ogólną, uwzględniającą, jak dobrze radzimy sobie z wypowiedzią na tematy dobrze nam znane, jak i te bardziej zaskakujące (w tym dość abstrakcyjne), na ile efektywnie używamy znanego nam słownictwa i struktur gramatycznych do wyrażania skomplikowanych koncepcji oraz czy nasza wypowiedź jest logiczna i czy słuchającemu łatwo ją zrozumieć.

Skala ocen to 0-5. Ocena 5 w poszczególnych kategoriach cząstkowych pokrywa się z opisem umiejętności zawartych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) dla poziomu C1.

Egzamin Cambridge Advanced (CAE) – przydatne zwroty

Opisywanie ilustracji

• This picture reminds me of ...

• What strikes me about the fi rst picture is the fact that ...

• From what we can see here, he must / could / might be ...

• At fi rst glance, it seems that ...

• They could / might / must be ... (doing something)

• They could / might / must have just ... (done something)

• When you give it a closer look it turns out that …

Wyrażanie opinii

• It is my belief that ...

• For my part, ...

• As I see it, ...

• I’m of the opinion that ...

• To my mind, ...

• To my way of thinking, ...

• I’m convinced that ...

• I don’t see the point in ... (doing something)

• It is true that ...

• I suppose ...

• My first thought is …

Zgadzanie się

• I agree with you on this issue.

• We seem to see eye to eye on this issue.

• I couldn’t agree more.

• I’m with you completely on this issue.

• I agree with you as far as ... is concerned.

• I guess you’re right.

• I totally agree with you.

• Yes, that’s true.

Niezgadzanie się

• I have mixed feelings about this solution.

• I’m ambivalent about this idea.

• That’s true in a way, I suppose.

• I agree up to a point.

• I don’t feel convinced about this solution.

• I can sympathize with what you said, but not completely. I disagree with you on this issue.

• I do not share your views on ...

• I’m afraid I can’t agree less.

• I have a feeling we are talking at cross purposes.

• I think I see what you mean, but I still disagree.

• It’s not really the idea, is it?

Prowadzenie dyskusji

• Apart from ... we should consider ... as well.

• We need to take ... into consideration.

• At long last we reached consensus.

• I’d like to bring up the problem of ...

• So let’s look at the alternatives.

• Moving on to ..., ... is the problem to be discussed.

• That’s one way of looking at this situation, but shouldn’t we ...

• It brings us to the problem of ...

• Do you go along with my points?

• I wonder what you think about ...

• Just following from what you said, ...

• I also feel that we need to ...

• As I was saying, ...

• I feel that we need to discuss the matter further.

Reagowanie

• I see.

• Exactly!

• Oh really?

• Why?

• No, certainly not!

• Not yet!

• Why not.

• Not necessarily.

• Right.


Fragment tekstu pochodzi z książki Angielski. Target CAE. C1 Advanced

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz

Loading...