Liczby po angielsku - jak piszemy i kiedy stosujemy liczebniki główne

Liczebniki w języku angielskim dzielimy na dwie grupy: liczebniki główne (Cardinal numerals) oraz liczebniki porządkowe (Ordinal numerals). Poniżej znajdują się liczebniki główne - angielskie cyfry i liczby od 1 do 20, stu, tysiąca, miliona i dalej. 

Liczebniki od 1 do 12

1 - one,
2 - two,
3 - three,
4 - four,
5 - five,
6 - six,
7 - seven,
8 - eight,
9 - nine,
10 - ten,
11 - eleven,
12 - twelve.

Liczebniki od 13 do 19

Liczebniki od 13 do 19 tworzymy dodając końcówkę -teen do liczebników 3-9. Należy zwrócić uwagę na nieregularności w pisowni liczby 13 i 15:

13 - thirteen,
14 - fourteen,
15 - fifteen,
16 - sixteen,
17 - seventeen,
18 - eighteen,
19 - nineteen.

Liczebniki oznaczające dziesiątki

Liczebniki oznaczające dziesiątki tworzymy za pomocą końcówki -ty. Należy zwrócić uwagę na nieregularności w pisowni, szczególnie liczebnika 40, w którym nie występuje u, jak w liczebniku 4 four:

20 - twenty,
30 - thirty,
40 - forty,
50 - fifty,
60 - sixty,
70 - seventy,
80 - eighty,
90 - ninety.

Liczebniki takie jak „sto”, „tysiąc”, „milion”

Liczebniki takie jak „sto”, „tysiąc”, „milion” poprzedzamy w języku angielskim przedimkiem nieokreślonym a lub innym liczebnikiem głównym. Wyrazy te, kiedy występują w funkcji liczebnika, nie mają nigdy w liczbie mnogiej końcówki -s:

100 (sto) - a hundred,
1,000 (tysiąc) - a thousand,
1,000,000 (milion) - a million,
1,000,000,000 (miliard) - a billion,
1,000,000,000,000 (bilion) - a trillion.

Liczebniki hundred, thousand, million mogą wystąpić z końcówką liczby mnogiej -s tylko w funkcji rzeczownika, np.:

• My brother lost hundreds of dollars at the casino. – Mój brat stracił w kasynie setki dolarów.
• Thousands of people came to see the Formula 1 cars at the exhibition centre. – Tysiące ludzi przyszło obejrzeć samochody Formuły 1 w centrum wystawowym.
• There are millions of stars in the sky. – Na niebie są miliony gwiazd.

Inne liczby:

56 - fifty-six,
89 - eighty-nine,
102 - one hundred and two,
268 - two hundred and sixty-eight,
930 - nine hundred and thirty,
1,825 - one thousand eight hundred and twenty-five,
5,080 - five thousand and eighty,
68,500 - sixty eight thousand five hundred,
200,000 - two hundred thousand,
900,050 - nine hundred thousand and fifty.

Jak czytamy i zapisujemy duże liczby po angielsku?

Należy zwrócić uwagę, że czytając lub zapisując duże liczby, oddzielnie podajemy liczbę np. tysięcy, potem setek a następnie dziesiątek itd. Łącznik and (i) pojawia się tylko przed dziesiątkami lub przed jednościami, gdy dziesiątek nie ma.

Kiedy stosujemy liczebniki główne w języku angielskim?

Liczebniki główne w języku angielskim stosujemy w poniżej określonych kontekstach. Należy zwrócić uwagę na różnice w stosunku do języka polskiego, zwłaszcza w podawaniu godziny oraz sposobie czytania ułamków:

określanie liczby osób, przedmiotów, zjawisk itp.
20 people (20 osób), 16 days (16 dni),
48 hours (48 godzin), 1,500 boxes (1500 pudełek);

podawanie godziny:
6.00 six o’clock (szósta godzina), 8.20 twenty past eight (dwadzieścia po ósmej);
5.50 ten to six (za dziesięć szósta),

Więcej informacji o podawaniu godzin po angielsku we wpisie: Godziny po angielsku i inne pojęcia związane z czasem

określanie wieku:
My mum is 52 years old. – Moja mama ma 52 lata.
My brother is 12. – Mój brat ma 12 lat.
You must be 18 to vote. – Musisz mieć 18 lat, żeby głosować.

podawanie numeracji oraz numerów telefonów:
room 35 (pokój numer trzydzieści pięć), volume 2 (tom drugi),
0-555-77-35 zero (nought) five five five (triple five) seven seven (double seven) three five;

podawanie roku (w dacie) – w języku angielskim czytamy liczby „parami”, ale tylko do 2000:
1410 fourteen ten (czternaście dziesięć), 1861 eighteen sixty-one,
1600 sixteen hundred (dosł.: szesnaście setek), 1950 nineteen fifty,
2000 two thousand, 2009 two thousand and nine;

czytanie ułamków dziesiętnych oraz procentów – zwróćmy uwagę, że wszystko, co jest „po przecinku”, czytane jest jako oddzielne cyfry:
0.56 zero (nought) (point) five six (czyli: zero przecinek pięć sześć),
6.33 six (point) three three,
5.9 % five (point) nine per cent;

podawanie kwot pieniędzy:
$ 25 twenty-five dollars,
$ 7.55 seven dollars fifty-five,
£ 150 a hundred and fifty pounds;

gdy liczebnik występuje wraz z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej w funkcji przymiotnika:
a ten-dollar note (banknot dziesięciodolarowy),
a two-kilo melon (dwukilogramowy melon);

podawanie wyników meczów:
4 – 2 four two (cztery dwa / cztery do dwóch),
2 – 0 two nil (dwa zero / dwa do zera).Zachęcamy także do lektury wpisu: Godziny po angielsku i inne pojęcia związane z czasem

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć