Podstawowe czasy w języku angielskim

W języku angielskim wyróżniamy aż 16 czasów! Niektóre z nich to „zwykłe” konstrukcje dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przeszłości, a inne – nieco bardziej zaawansowane – powstają zazwyczaj poprzez łączenie tych podstawowych. Doskonale wiemy o tym, że gramatyka angielska to dla wielu twardy orzech do zgryzienia, dlatego kontynuując metaforę dotyczącą jedzenia, postaramy się rozbić twardą skorupę i podać Wam to co najlepsze w skondensowanej, ale treściwej dawce! Mamy nadzieję, że ten tekst okaże się pomocny i dzięki niemu poznacie najczęściej używane czasy gramatyczne w języku angielskim.

Teraz, to znaczy kiedy? Present Simple i Present Continuous


Czas Present Simple

Czas, od którego zazwyczaj zaczynamy przygodę z językiem angielskimi to Present Simple, czyli czas teraźniejszy prosty, odpowiedzialny za zdania twierdzące, przeczenia i pytania związane z czynnościami typowymi, rutynowymi i powtarzającymi się regularnie. Z Present Simple powiązane będą pewne typowe wyrażenia tj. every day, once, twice, usually itd.

TWIERDZENIE

PYTANIE

PRZECZENIE

I see my neighbour every day. 

Do I see my neighbour every day? 

I do not see my neighbour every day. 
She likes bananas.  Does she like bananas? 

She does not like bananas.

They work in a bank.  Do they work in a bank? 

They do not work in a bank.

Czasu Present Simple używamy:

 • do opisywania czynności powtarzających się i zwyczajowych:
  Every day I get up at 6 a.m. in order to get to work on time.

 • do opisywania prawd ogólnych i faktów:
  As temperature rises, snow turns into slush.
  The left hemisphere controls the right side of the body.

 • do opisywania stałych, ciągłych czynności lub stanów:
  Jane teaches English in primary school.
  I study classical languages at Cambridge.

 • do opowiadania żartów:
  So, a woman goes to see a doctor, yeah, and she says to him...

 • w komentarzach sportowych:
  Briggs passes to Lloyds, Lloyds speeds up, shoots but he misses.

 • w nagłówkach gazet:
  MAN KILLS WIFE TWO DAYS AFTER SHE GIVES BIRTH TO A BABY GIRL

 • w instrukcjach i rozkazach:
  Go along Green Road, turn left at the traffic light and the cinema will be on your left.

 • w przysłowiach i powiedzeniach:
  Birds of a feather flock together.

Czas Present Continuous

Następny w kolejce jest czas teraźniejszy ciągły, czyli Present Continuous. W tym przypadku typowe słownictwo to: today, at the moment, this week, nowadays, now.

Gramatyka angielska określa go, jako czas teraźniejszy ciągły (He is watching TV now). Mogą być to również czynności, które wykonujemy bezpośrednio podczas mówienia (I am watching TV at the moment).

PRESENT SIMPLE

PRESENT CONTINUOUS

She never listens to me.

I am talking to Jane now.

I usually go to school on foot. 

They are looking for a job. 

The sun sets in the west.  He is flying to Los Angeles today.

Czasu Present Continuous używamy w następujących sytuacjach:

 • aby opisać czynności dziejącą się teraz lub obecnie, ale niekoniecznie w chwili mówienia:
  I am waiting for my wife who should have been here a few minutes ago.
  What set book are you discussing at the moment? (obecnie, ale nie w chwili mówienia)

 • aby opisać sytuacje tymczasowe:
  I am going to hospital twice a week because my mum's had an operation.
  I am feeding my neighbour's dog this week while he's away.

 • aby opisać zmianę obecnej sytuacji:
  Poles are smoking more and more, even though they know it's unhealthy.
  Scientists warn that our climate is getting warmer.

 • aby opisać czyjeś denerwujące przyzwyczajenia lub zachowania:
  He is always coming up with stupid comments.
  He is always leaving his dirty underwear on the floor!

 • aby opisać zaplanowane wydarzenie w przyszłości, o którym wiadomo, że będzie miało miejsce:
  I can't meet you tomorrow in the afternoon because I am visiting my grandmother.
  I'm going to London next month. (już kupiłem bilet i pojadę na pewno)

 • aby odmówić zrobienia lub pożyczenia czegoś itp.:
  You are not wearing my blouse! Forget it!
  I am not wearing this dress to the party! No way! It looks terrible!

Angielska gramatyka w biegu - fiszki

Angielski. Gramatyka w biegu

Czasy przeszłe i czasowniki nieregularne. Past Simple i Past Continuous

Przeszłość w języku angielskim możemy wyrazić, w zależności od sytuacji, za pomocą jednego z kilku czasów. Najbardziej podstawowy to Past Simple. Stosujemy go, gdy wspominamy jednorazowe zdarzenia z przyszłości.


Czas Past Simple

TWIERDZENIE

PYTANIE

PRZECZENIE

He was in the garden.

Was he in the garden?

He was not in the garden.
They bought a present. Did they buy a present?

They did not buy a present.

He played football. Did he play football?

He did not play football.

Mogą być to również czynności, które powtarzały się regularnie (I watched film every day on my holiday in Warsaw) lub takie, które trwały przez pewien okres (I lived in Warsaw for three years). Pamiętajmy, że istnieją czasowniki nieregularne. Na szczęście mają maksymalnie dwie formy czasu przeszłego, które trzeba po prostu zapamiętać.


Czas Past Simple stosujemy:

 • do opisywania zakończonych czynności oraz wydarzeń z przeszłości:
  I bought a car last week.
  The Second World War broke out in 1939.

 • do opisywania powtarzających się czynności z przeszłości:
  I moved house a few times when I lived in Scotland.
  When he drank, he drank a lot.

 • do opisywania czynności, które wydarzyły się jedna po drugiej:
  I ate breakfast, had a shower and left for work.
  I changed a tyre, fueled up and hit the road again.

 • do opisywania czynności krótkich, które przerwały czynność długą:
  While I was practising yoga, my neighbour came. (Past Continuos + Past Simple)

Czas Past Continuous

Kolejnym czasem przeszłym, o którym pisze każdy podręcznik do angielskiego, jest Past Continuous. Wykorzystujemy go mówiąc o czynnościach, które trwały, ale zostały nagle przerwane (I was watching DVD when he came), nieważne, czy dobiegły końca (Last Monday I was watching DVD). Ćwiczenia z języka angielskiego skupiają się również na czynnościach, które odbywały się jednocześnie (I was watching DVD while he was ironing).

PAST SIMPLE

PAST CONTINUOUS

I bought a house last week. 
She died after a long disease.

Yesterday at 8 we were watching a film. 
He was washing the dishes when she called.

Czasu Past Continuous używamy do:

 • opisywania czynności, które odbywały się w określonym momencie w przeszłości; nie jest przy tym istotny czas ich rozpoczęcia i zakończenia:
  Were you talking to Mark at noon yesterday?
  Paul was cooking dinner in the kitchen.

 • opisywania czynności, które trwały przez jakiś czas w przeszłości:
  I was looking for it the whole day.
  At the time, I was going to the cinema a lot.

 • opisywania tymczasowych czynności:
  I was looking after her dog for a week while she was away.
  Children were having a lot of fun when their parents went away on holiday.

 • opisywania wydarzeń, które postępowały, rozwijały się, ulegały przeobrażeniom:
  I was getting more and more angry with this software.
  The weather was becoming more and more cloudy although it was the middle of July.

 • opisywania czyjegoś denerwującego nawyku lub zachowania:
  He was always shouting when he didn't get the toy he wanted.
  She was always grumping about how tough her life was.

 • opisywania tła wydarzeń:
  It was raining and people were walking past me quickly.
  The weather was getting worse and we were worrying that we’d got lost.

 • opisywania dwóch wydarzeń, które miały miejsce w tym samym czasie:
  While I was feeding the baby, Mary was cooking dinner.
  She was eating while I was washing the dishes.

 • opisywania długiej czynności, która została przerwana przez krótszą czynność:
  When I was talking on the phone, Susan came to visit me.
  She was doing her homework, when her dad called her for dinner.

Czas Present Perfect

Jeżeli wspominamy o wydarzeniach, których godzina i data nie zostały określone (lub taka informacja nie jest istotna) najlepiej zastosować Present Perfect. Jeśli ktoś powie I have been in Warsaw, to nie wiemy, kiedy i w jakim celu odwiedził stolicę Polski, jednak to, że ją odwiedził, staje się jasne dla odbiorcy. Gramatyka angielska zwraca również uwagę na czynności, które rozpoczęły się w określonym momencie i trwają aż do chwili obecnej. W Present Perfect powiemy She has been a teacher for 5 years. Mogą być to również czynności, które trwają od pewnego czasu, ale jeszcze się nie skończyły i mogą ulec zmianie (I have written 3 pages of my new poem today).

PAST SIMPLE

PRESENT PERFECT

I lived here for six years. 
Yesterday I met Susan in the street.

I have lived here for six years. 
They have been together since January.

Za pomocą czasu Present Perfect opisuejmy:

 • czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i nadal trwają:
  I have lived in Świecie for 23 years.
  She has known him since childhood.

 • czynności, których skutki są nadal odczuwalne lub chcemy podkreślić ich wpływ na teraźniejszość:
  I have washed my car. (= My car is clean.)
  I have bought some food. (= The fridge isn’t empty anymore.)

 • doświadczeń:
  I have been to Spain twice.
  I have never flown on a plane before.

 • czynności, które właśnie się skończyły:
  I have just come home.
  I have finished eating. We can go now.

Gramatyka angielska - teoria i ćwiczenia

Wielki zestaw do nauki języka angielskiego

Gdy mowa o przyszłości. Future Simple i Future Continuous.

Istnieją również konstrukcje, które łączą teraźniejszość z przyszłością lub przeszłością. Będzie to m.in Future Simple oraz Future Continuous. Pierwszy z nich to czas przyszły prosty. Wyrażamy nim przypuszczenia dotyczące przyszłości (I will miss the bus again). Stosujemy go najczęściej do opisywania decyzji spontanicznych, odczuć oraz próśb, gróźb i obietnic.

Czas Future Simple

TWIERDZENIE

PYTANIE

PRZECZENIE

I will do it now. Will I do it now? I will not do it now.
She will speak to him tomorrow. Will she speak to him tomorrow?

She will not speak to him tomorrow..

We will help you. Will you help me?

We will not help you.

Czasu Future Simple używamy:

 • aby opisać decyzje spontaniczne, podjęte w chwili mówienia:
  I can’t carry this suitcase. It’s too heavy.
  I will help you.
  It is really hot in here.
  I will open the window.

 • aby opisać prośby / groźby / obietnice / odmowy:
  Will you help me with this heavy bag, please?
  I will kill you if you ever touch my wife!
  I will buy you a new laptop soon. I promise.
  I will not lend you any more money. You never give it back!

 • aby opisać wewnętrzne odczucia / przewidywania (I think / I do not think / I'm sure):
  I think our team will win. They have been practising a lot.
  I do not think she will climb that tree. She is not strong enough.
  I am sure you will pass the exam. You always do.

 • w I okresie warunkowym:
  If the weather doesn't improve, we will not go sledging, I'm afraid.
  If I am late, they will not let me in.

Czas Future Continuous

Z kolei za pomocą Future Continuous sygnalizujemy czynność, którą mamy zamiar wykonywać w przyszłości i co więcej, będzie ona trwała jakiś czas (gramatyka w języku angielskim wymaga stosowania końcówki –ing); – I will be watching TV this afternoon at 8.

TWIERDZENIE

PYTANIE

PRZECZENIE

This Saturday at 5 I will be playing golf.
Can we meet after 7?
Will I be playing golf at 5 this Saturday? will not be playing golf this Saturday at 5.
Tomorrow at this time he will be lying 
on the beach.
Will he be lying on the beach tomorrow at this time?

He will not be lying on the beach tomorrow at this time.

They will be cooking dinner tonight. Will they be cooking dinner tonight? They will not be cooking dinner tonight.

Czas Future Continuous stosujemy:

 • aby opisać czynność, która będzie miała miejsce w danym momencie w przyszłości:
  Tomorrow at this time I will be driving to London.

 • aby opisać czynność w przyszłości, która zwykle się powtarza:
  I will be seeing Jane at English class tomorrow. Do you want me to give this to her?
  (regularnie chodzę na lekcje angielskiego i spotykam się tam z Jane)

 • aby spytać o plany, zwłaszcza jeśli chcemy kogoś prosić o przysługę:
  Will you be driving your car tomorrow? I would like to borrow it, if you don’t mind.

Czasy w języku angielskim to rozległy temat. My podaliśmy tylko podstawowe przykłady. Szczegółowej wiedzy warto szukać w dobrych źródłach. Będą to m.in. Wielka gramatyka języka angielskiego, Wielkie kompendium czasów języka angielskiego z ćwiczeniami, Angielski. Kierunek Matura. Zestawy, zadania, wskazówki. Poziom rozszerzony matura rozszerzona, kursy online, np. multikurs.pl

 

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć